Atenció al públic

8:30 a 19:00

C/ Crist Rei, 5

25230 Mollerussa

973 600 455

vedrunamollerussa@vedruna.cat

Coneix el calendari i els terminis

Us facilitem l’enllaç al calendari que el departament ha organitzat amb totes les dates del procés de preinscripció, assignació i matrícula.

Anar a la pàgina del Calendari del departament o imprimir/guardar document resum:

  • Del 6 al 20 de març de 2024 (a partir de les 9 hores): presentació de sol·licituds. És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui.
  • Fins al 22 de març de 2024: presentació de documentació. Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.
  • 17 d’abril de 2024: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.
  • Del 17 al 22 d’abril de 2024: presentació de reclamacions. Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar reclamacions).25 d’abril de 2024: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions. Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.
  • 30 d’abril de 2024 a les 11 hores: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts. El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.
  • 2 de maig de 2024: llista ordenada. Després del sorteig, s’elabora la llista de sol·licituds per a l’assignació de places. En aquest cas, la llista ja no s’ordena alfabèticament, sinó tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.
  • Del 29 al 31 de maig de 2024: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre. Si no s’accedeix a cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles. Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, s’acaba el procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.
  • 7 de juny de 2024: oferta final de places escolars. Publicació del nombre de places escolars per centre i curs definitiva.
  • 10 de juny de 2024: llista d’alumnes admesos i llista d’espera. Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

Comments are closed.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website